Marka Tescili & Danışmanlığı & Marka Patent

Bir işletmenin mal ve hizmetlerini bir başka işletmenin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dâhil özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayımlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işarete marka denir. Markalar 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK hükümlerine göre korunmaktadır.

Marka oluştururken dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

  • Kolay okunabilmeli ve okunuşu kulağa hoş gelmeli,
  • Tüketicinin hafızasında kalmaya uygun olmalı,
  • Ayırt edici özelliği bulunmalı; kolayca taklit edilmemeli,
  • İhracat yapılacaksa, ilgili ülkelerin dilinde olumsuz bir anlamı bulunmamalı.
  • Markayı kullanmaya başlamadan önce markanın başkası adına tescilli olup olmadığı konusunda araştırma yapılmalı, tescilsiz ise markayı kullanmaya başlamadan önce marka tesciline başvurulmalıdır.

Hizmetlerimiz;

  • Marka Araştırma
  • Marka Tescili
  • ISO belgeleri
  • Kalite belgeleri