E İmza

E-İmza Nedir ?

 • Temel anlamda elektronik imza elektronik ortamda dökümanlarımızı imzalamak için kullandığımız sayısal verilerdir.
 • Elektronik imza sayesinde imzalanmış verinin, kimin tarafından imzalandığını ve güvenilirliğini kontrol etmiş oluruz.
 • 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'nda yer alan şekliyle elektronik imza; başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veriyi tanımlar.
 • Elektronik imza; bir bilginin üçüncü tarafların erişimine kapalı ortamda, bütünlüğü bozulmadan(bilgiyi ileten tarafın oluşturduğu orjinal haliyle) ve tarafların kimlikleri doğrulanarak iletildiğini elektronik veya benzeri araçlar ile garanti eden harf, karakter veya sembollerden oluşur.

Elektronik İmza Başvurusu

Elektronik imza başvurunuzu iki şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Ofisten Başvuru veya Noter aracılığı ile başvuru;

Başvurular bireysel ve kurumsal olarak iki şekilde yapılabilir. Web ortamında doldurduğunuz form başvuru formu niteliği taşımaktadır. Bilgilerinizin doğruluğu daha sonraki süreçlerin işlemesi açısından önem arz etmektedir.

Kurumsal Başvuru İçin İstenilen Belgeler;

 • Başvuru Formu
 • Taahhütname
 • Kimlik Fotokopisi - Aslı Görülecektir
 • Ödeme Belgesi
 • Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi
 • İmza Sirküleri Fotokopisi

Bireysel Başvuru İçin İstenilen Belgeler;

 • Başvuru Formu
 • Taahhütname
 • Kimlik Fotokopisi - Aslı Görülecektir
 • Ödeme Belgesi

Noter Aracılığı İle Başvuru

Web arayüzünden form doldurulup çıktı alındıktan sonra istenilen belgeler noter tarafından onaylatılır.Form ve onaylanmış belgeler ile birlikte ödeme belgesi tarafımıza gönderilerek sertifika alma süreci başlatılmış olur. Tarafımıza ulaşan belgeler kotrol edilip uygun bulunulduktan sonra sertifika üretilir ve kurye ile teslim edilir.